• Vítejte na CEBEX.cz

  Centrum behaviorálních experimentů (CEBEX) je vědeckou institucí zaměřenou na realizaci experimentálních studií v oblastech ekonomie, psychologie, práva a příbuzných společenskovědných oborů. Pokud máte zájem účastnit se vědeckých studií a získat finanční odměnu, registrujte se do databáze účastníků.


  CEBEX sídlí v prostorech CEVRO Institutu v Praze. Podrobnější informace o cílech, vybavení a činnosti CEBEXu naleznete v sekci "O CEBEXu". V příslušných sekcích naleznete také informace o realizovaných a probíhajících výzkumech, jako i přehled služeb, jež CEBEX nabízí pro veřejný a komerční sektor.

 • Aktuality

  • Výsledky studie RRR Finkel

   8.8.2016
   perspective-cover-for-journal

   Na podzim roku 2015 se laboratoř CEBEX společně s 15 dalšími experimentálními laboratořemi z celého světa zapojila do mezinárodního výzkumního projektu pod vedením prof. Daniela Simonse z University of Illinois v USA. Cílem výzkumu bylo ověřit existenci kauzálního vztahu mezi mírou závazku pociťovaného vůči partnerovi na tendenci odpustit mu jeho prohřešky. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin a vystaveni primingu, jenž měl u jedné skupiny navodit pocit vysokého závazku vůči partnerovi, zatímco u druhé pocit nízkého závazku. Následně byli účastníci dotazováni ohledně jejich reakcí a tendence odpustit partnerovi v hypotetických situacích. Výsledky meta-analýzy dat sesbíraných jednotlivými laboratořemi předpokládaný vztah nepotvrdily a zpochybnily tak výsledky významné předchozí studie Eliho Finkela a kolegů (2002). Výsledky jsou nicméně v souladu s aktuální kritikou výzkumné metodologie ve společenských vědách a zejména s kritikou používání behaviorálního primingu, jenž se ukazuje jako nespolehlivý. Výsledky studie byly přijaty k publikaci v prestižním americkém časopisu Perspectives on Psychological Science (IF 9.55). Studie se v laboratoři CEBEX zúčastnilo 162 participantů, z nichž každý získal odměnu ve výši 100 Kč z grantových prostředků poskytnutých americkou organizací Association for Psychological Science.

  • Fotografie laboratoře

   15.10.2015
   cebex1

   V hlavní místnosti laboratoře se nachází 17 pracovních stanic s PC, oddělených polohovatelnými zástěnami. Laboratoř celkem obsahuje 3 místnoti a sídlí v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, z.ú., Jungmannova 17, 110 00 Praha 1-Nové Město.

  • Registrace do databáze účastníků

   10.9.2015
   logo_nobg

   Od dnešního dne je možné se na adrese pless.cz/orsee zaregistrovat do databáze účastníků experimentů. Jde o společnou databázi laboratoří PLESS a CEBEX a po registraci budete mít možnost zúčastnit se výzkumů probíhajících v obou laboratořích. Srdečně vás k registraci zveme a těšíme se na vaší účast při experimentech.

All rights reserved | CEBEX | 2015